Jukka Arajärvi, johtava työpaikkalääkäri, Sanoma News (2010):

Poikkeavaan työaikaan sopeutumista voi edistää monin keinoin

"Tiedämme, että poikkeava työaika aiheuttaa terveysriskejä. Yötyö lisää sepelvaltimotaudin, aikuistyypin diabeteksen, rintasyövän, ruoansulatuselimistön, lisääntymisterveyden ja unihäiriöiden riskiä. Väsyneen tapaturma-alttius ja riskinottoherkkyys kasvavat myös työmatkoilla.

Yötyö on määritelty valtioneuvoston asetuksella erityistä sairastumisvaaraa aiheuttavaksi työksi, joka edellyttää terveystarkastusta. Työaikalain mukaan yötyöksi määritellään työ, jossa yövuoroa on vähintään kolme tuntia klo 23-06 välisenä aikana. Terveystarkastus tulee tehdä, jos tällaisia vuoroja on vähintään 20 vuodessa. Erityisistä henkilöön tai työoloihin liittyvistä syistä tarkastuksia tehdään herkemmin.

Poikkeavaan työaikaan on syytä kiinnittää huomiota myös muuten kuin säädöksiä tiukasti tulkiten. Suomalaiset nukkuvat liian vähän. Yötyön välilliset vaikutukset koituvat psyykkisestä stressistä ja elämäntavoista; työpaikkaruokailua ei pystytä organisoimaan yhtä terveellisesti kuin päivätyöläisille, piristeitä (kofeiini, nikotiini ym.) käytetään enemmän. Yötyö voi myös sekoittaa perheen päivärutiineja ja sosiaalisia suhteita.

Työpaikoilla voidaan kuitenkin etsiä riskejä pienentäviä hyviä käytäntöjä. Työterveyslaitos tutkii ja antaa suosituksia ihanteellisista ratkaisuista."

Työaika ja terveys – pari hyvää käytäntöä

Aamulehti

Työnantajan ja luottamusmiehen kesken on sovittu käytännön pelisäännöt ylitöille. Nämä on jaettu kirjallisena kaikille ja ne käydään läpi aina, kun taloon tulee uusi työntekijä. Pelisääntöihin kuuluvat mm. seuraavat ohjeet:

1) Ylityöt eivät ole kenenkään etu. Työ pitää mitoittaa säännöllisen työajan mukaan.

2) Jos työ on kesken säännöllisen työajan päättyessä, kysytään heti vuorossa olevalta uutispäälliköltä, että jatkanko minä, jätänkö kesken vai jatkaako joku muu.

 

Finnairin työaikamalli

Finnairilla on työterveyslaitoksen avulla löydetty yritykselle sopivia työaikamalleja. Eri ikäisille työntyekijöille on voitu järjestää mahdollisuus ikään tyypillisesti sopiviin työaikoihin. Nopeasti eteenpäin kiertävä työaikamalli RESPECT on todettu parhaaksi tavaksi järjestää kolmivuorotyö.

Olennaista työaikojen suunnittelussa on ollut osallistuva suunnittelu; yhtiön ja osastojen johto on sitoutunut kehitystyöhön, kohderyhmille on tiedotettu asiasta aktiivisetsi ja myös ammattijärjestöjen edustajat ovat olleet mukana tiedottamisessa.

 


Tammelan kunnan toimintamalli mm. sairaspoissaolojen hallintaan

Tammelan kunnassa on käytössä toimintamalli työkyvyn tukemiseen ja sairaspoissaolojen hallintaan. Poissaolot ovat vähentyneet mallin käyttöönoton jälkeen.

Liitteet:

PDF-tiedostoTyöaikaseminaari_Työaikakannanotto 2009-12-03.pdf (38 kB)
Keskusjärjestöjen työaikakannanotto
PowerPoint-esitysTyöterveyslaitos Ylikoski 03122009 Työajat ja työurat.ppt (6.2 MB)
Työterveyslaitoksella koottua tietoa vuorotyöstä ja työajasta
PowerPoint-esitysUni, toimintakyky ja terveys_Mikael Sallinen.ppt (2.2 MB)

Kirjallisuutta:

  • Härmä Mikko – Sallinen Mikael: Hyvä uni – hyvä työ (Työterveyslaitos 2004)
     
  • Härmä ym.: Hyvinvointia vuorotyöhön (Työterveyslaitos 2009)
  • Hakola, Sallinen ym: Toimivat ja terveet työajat (TTL 2007)