Työn hallinta ja osaaminen


"Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä työssä. Tähän kuuluu myös työhön perehdytys, opetus ja ohjaus."

Tarja Räty, TTK


 

Työkierto – hyvä käytäntö osaamisen kehittämiseen

 

Työkierto Alma Mediassa

 

Tavoitteet:

 • Edistää uuden oppimista
 • Parantaa työntekijän työmotivaatiota
 • Mahdollistaa tiedon ja hyvien käytäntöjen siirtymistä konsernissa yksiköistä toiseen
 • Lisää verkostoitumista ja yhteistyötä
 • Antaa virikkeitä uudistumiseen Alma Mediassa
 • Edistää oman yksikön/osaston/tiimin toiminnan kehittämistä
 • Alma Mediassa henkilöstöä kannustetaan vaihtamaan työpaikkaa konsernin sisällä

Edellytykset:

 • Tehtäväkierron tulee hyödyttää sekä työntekijän kehittymistä että organisaation tarpeita
 • Tehtäväkierto perustuu vapaaehtoisuuteen
 • Esimies ja työntekijä yhdessä asettavat tavoitteet kierrolle, sopivat tavoitteiden seurannasta ja mahdollisesta raportoinnista
 • Esimiehen tehtävä on kannustaa työntekijöitä tehtäväkiertoon


Työkierron tyypit:

Tyyppi KestoMitenKustannukset
Pulahdus1–3 vkPareittain

1–3 kertaa á 3–5 päivää

Lähettävä yksikkö vastaa kaikista kuluista
Lyhyt tehtäväkierto 1–4 kkNeuvotellaan ehdoista, tehdään työsopimukseen liiteLähettävä yksikkö maksaa ja laskuttaa vastaanottavalta
Pitkä tehtäväkierto 5–12 kkMääräaikainen sopimus uuteen yksikköönVastaanottava yksikkö maksaa
Urapolku toistaiseksiAvoimia paikkoja kaikkien tiedossa.

Uusi työsopimus

Siirtyy uuteen yksikköön vanhana työntekijänä

 

 

 

Kirjallisuutta:

 • Bertling Sirpa – Rantala Teija – Saksala Elina: Tuottajan työ (Yleisradio, Edita Prima Oy 2007)
   
 • Häkkinen Marja: Itsetuntemusta ja ihmisyyttä. Toimittajien kokemuksia työnohjauksesta (Ekiteki Oy 2008)
   
 • Juusela Tuulikki: Ajetaanko tandemilla? Mentorointi työyhteisössämme -vihkonen (Työturvallisuuskeskus 2006)
   
 • Tuomivaara Seppo ym.: Asiantuntijan luovuus koetuksella (Työterveyslaitos 2005)
   
 • Silvennoinen Markku – Kauppinen Risto: Onnistu alaisena – näin johdan esimiestäni ja itseäni. (Tammi 2007)
   
 • Silvennoinen Markku – Kauppinen Risto: Kehity alaisena – onnistuneet alaistaidot käytännössä. (Tammi 2007)
   
 • Räisänen Kirsi – Lestinen Jouko: Kyllin hyvä (Työterveyslaitos 2006)
   
 • Vartia Maarit ym. : Monikulttuurisuus työn arjessa (Työterveyslaitos 2007)
   
 • Julkunen Raija: Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosesseista (Vastapaino 2008)