Liitteet:

PowerPoint-esitysIlmarinen eri sukupolvet.ppt (496 kB)
Esitys VKL:n ja SJL:n päällikkökoulutuksessa marraskuussa 2009
PowerPoint-esitysSJL:n nuorten journalistien työhyvinvointikysely 2010 (626 kB)

Ikäjohtaminen, nuoret ja konkarit


"Ihmisen venyttämisen sijaan tulisi työnteon vaatimuksia ja organisointia venyttää ihmisen mittaisiksi pidempiä työuria varten.”

Juhani Ilmarinen,
prof. (emer.), TTL, JIC Oy

 


 

Ura pidemmäksi molemmista päistä

Jukka Ahtela, johtaja, EK (2009):

 

"Valtioneuvoston asettaman työelämäryhmän tavoitteena on pidentää keskimääräistä työuraa. Ryhmän toimeksiannossa todetaan, että: 'Erityisesti kiinnitetään huomiota sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat muun muassa työhyvinvointia, työssä jatkamista ja osaamista'.

Työurien pidentämistä ei arvioida pelkästään työurien loppupäästä vaan mukana tarkastelussa on myös työuran alkamista edeltävä aika; ts. pohditaan myös, miten nuoret pääsisivät nopeammin työelämään. Fokuksessa ovat yhtäältä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret kuin opintoaikojen pituuden arviointi. Elämänkaarimallin mukaisesti tarkastellaan niin ikään työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta nuorempien ikäluokkien piirissä samoin kuin sitä, mikä merkitys voisi olla jo eläkkeellä olevien palaamisella – niin halutessaan – takaisin työelämään.

Työkyky, johtaminen, osaaminen, työhyvinvoinnin edistäminen ovat kaikki laajoja teemoja, joista työryhmä pyrkii löytämään konkreettisia ja tehokkaita välineitä työurien pidentämiseksi. Työ on erittäin haasteellista; jos helppoja ratkaisuja olisi olemassa, ne olisi kyllä jo otettu käyttöön. Nyt haetaan ratkaisuja pitkän aikavälin haasteisiin, jotka ovat omiaan kärjistymään entisestään, mikäli niihin ei puututa ajoissa.

Asiantuntijaryhmä pohtii sitä, millä tavoin työterveyshuollon, eläkejärjestelmän, Kelan ja työpaikkojen käytännön yhteistoimintaa kehittämällä voitaisiin nykyistä tehokkaammin puuttua työkykyongelmiin, jotka ovat omiaan johtamaan ennenaikaiseen eläkkeellesiirtymiseen. Avainsanoina tässä ovat ennakoivuus ja huomion kiinnittäminen toimenpiteiden sijasta tuloksiin.

Koulutuspolitiikassa tarvitaan paitsi jatkuvaa rakenteellista säätöä, myös tehokkaita ja kohdistettuja täsmätoimia. Yksikään nuori ei saisi jäädä mielekkään koulutuksen ja työelämän välimaastoon palloilemaan.

Työelämäryhmässä on käyty keskusteluja erittäin hyvässä ja ennakkoluulottomassa hengessä. Yhteisenä intressinä on löytää tehokas ja uskottava toimenpidekokonaisuus. Julistuksilla tai ohjelmilla ei yleensä saada asioita tapahtumaan. Siksi työryhmä pyrkii kokoamaan joukon ehkä hyvinkin erityyppisiä, mutta konkreettisia ehdotuksia linjauksiksi, joilla työuria voidaan pidentää."

 Kirjallisuutta:

 

Ilmarinen, Juhani, Mertanen Virve: Työtoveri toista sukupolvea (Työterveyslaitos)

Muualla verkossa:


Ikä ja tietotyö (Työterveyslaitos)

http://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/muut-julkaisut-ja-liitteet/tyokaarimallilla-kohti-pidempia-tyouria---opas-ikaohjelman-laatimiseen-2013-06-04

Keskusjärjestöt ovat laatineet yhteisen oppaan ikäohjelman laatimiseen työpaikoille.

http://www.ttk.fi/files/2846/Tyohyvinvointia_kaikille_sukupolville.pdf

TTK on julkaissut oppaan ikäjohtamisesta. Opas on laadittu erityisesti elintarvikealalle, mutta siinä mainitut hyvät käytännöt sopivat kaikkialle.

 

Abloyn ikämestariohjelma nosti eläkkeellejäämisikää 3 vuodella

 

Abloy Oy:ssä on laadittu ikämestariohjelma, jonka lähtökohtana oli hallita ikärakenteen, jaksamisen ja kokemuksen siirtämisen haasteita. Ikäohjelma on nostanut yrityksen eläkkeellejäämisikää kolmella vuodella. Ikäohjelman mukaisia toimenpiteitä tarjotaan 55 vuotta täyttäneille työntekijöille. Tällaisen ikämestarin kunnia-asiana on aktiivisesti ja tavoitteellisesti siirtää osaamistaan nuoremmille työkavereille. Ikäohjelman mukaisesti ikämestarin työkyvyn tukemiseksi on otettu käyttöön seuraavia toimia:

  • seniorien kuntosalin käyttöoikeus
  • kuntoarvio ja yksilöllinen suunnitelma ja seuranta niille, jotka haluavat hyödyntää ns. ikämestarivapaita (vapaita annetaan iän mukaan 58 ikävuodesta alkaen (6–20 päivää/vuosi iästä riippuen)
  • terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää koulutusta ja ikämestariklubi
  • työparimenetelmä hiljaisen tiedon siirtämiseen