Hyvinvointi

Psykososiaalisia riskejä toimituksessasi? Tunnista ja toimi!

 

Journalistiliitto on julkaissut työsuojeluorganisaatioille tarkoitetun kaksisivuisen oppaan psykososiaalisista riskeistä. Oppaassa kerrotaan lyhyesti, mitä psykososiaaliset riskit ovat, kuinka ne voidaan tunnistaa työyhteisössä ja millaiset riskit ovat tyypillisiä toimitustyössä.

Työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt voivat halutessaan tulostaa oppaan ja kiinnittää tarkistuslistan työhuoneen seinälle. Työyhteisön muutkin jäsenet voivat tutustua oppaaseen, joka voi helpottaa ongelmien tunnistamista ja niiden ratkaisemista.

Tutkimus: viestintäalan työhyvinvoinnissa päästy eteenpäin

 

Monet työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työturvallisuuden asiat ovat edistyneet viestintäalalla, toteaa tuoreehko tutkimus.

 

Ylitöitä tehdään viestintäalalla entistä vähemmän. Työjärjestelyihin ja esimiestyöhön ollaan suurilta osin tyytyväisempiä. Fysikaalisten tekijöiden koetaan aiheuttavan aiempaa vähemmän haittaa. Sekä henkisen että fyysisen kuormittumisen koetaan vähentyneen.

Näin todettiin viestintäalan työhyvinvoinnin tutkimuksessa, jonka Työterveyslaitos toteutti Työturvallisuuskeskuksen ja Graafisen teollisuuden työalatoimikunnan toimeksiannosta. Tutkimus on tehty vuosina 2000, 2007 ja 2014. Tulokset julkistettiin vuonna 2015.

Viestintäalalla tarkoitetaan tutkimuksessa työtä, jonka tuotteita ovat mm. sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat, mainospainotuotteet, pakkaukset jne. Alalla työskentelee kaikkiaan noin 26 000 ihmistä, pääasiassa pienissä yrityksissä.

Vaikka monessa asiassa on tapahtunut kehitystä, tutkimuksen perusteella tapaturmavaarojen koetaan hieman kasvaneen ja kemiallisten sekä biologisten tekijöiden (pölyt, kemikaalit ym.) koetaan aiheuttavan aiempaa enemmän haittaa. Myös toimistoergonomisten tekijöiden, kuten hankalien työasentojen, koetaan lisääntyneen.

Vastaajien mielestä alan tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat työterveyshuollon aktiivisuus, asianmukaiset tilat ja työvälineet, perehdyttäminen ja työnopastus sekä osaamisen kehittäminen. Työterveyshuolto nähdään tärkeänä yhteistyökumppanina, ja sen toimintaan ollaan melko tyytyväisiä. Yritysten omista työterveyspalveluista on yleisesti siirrytty ostopalveluihin.

Artikkeli tutkimuksesta löytyy täältä.

 

 

Työsuojeluviranomaiset avasivat puhelinneuvonnan

 

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta aloitti toimintansa 1.2.2016. Se palvelee asiakkaita ympäri Suomen kaikkina arkipäivinä virka-aikaan kello 8–16.15. Valtakunnallisen puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620.

Puhelinneuvonnassa työsuojelutarkastajat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilta neuvovat muun muassa häirintään, syrjintään ja psykososiaalisesta kuormitukseen liittyen.

Lue lisää osoitteesta tyosuojelu.fi.