Tämän sivuston tarkoituksena on palvella viestintäalan yrityksiä ja työntekijöitä työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Sivusto on tarkoitettu erityisesti viestintäyritysten työsuojeluorganisaatioille.

Sivuja ylläpitävät Suomen Journalistiliitto ja Viestinnän Keskusliitto. Liitot toivovat saavansa lukijoilta lisää tietoa hyvistä käytännöistä, työhyvinvointitutkimuksista sekä vinkkejä sivuston kehittämiseen.

Yhteydenotot: tiedotus(at)journalistiliitto.fi

 

Psykososiaalisia riskejä toimituksessasi? Tunnista ja toimi!

 

Journalistiliitto on julkaissut työsuojeluorganisaatioille tarkoitetun kaksisivuisen oppaan psykososiaalisista riskeistä. Oppaassa kerrotaan lyhyesti, mitä psykososiaaliset riskit ovat, kuinka ne voidaan tunnistaa työyhteisössä ja millaiset riskit ovat tyypillisiä toimitustyössä.

Työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt voivat halutessaan tulostaa oppaan ja kiinnittää tarkistuslistan työhuoneen seinälle. Työyhteisön muutkin jäsenet voivat tutustua oppaaseen, joka voi helpottaa ongelmien tunnistamista ja niiden ratkaisemista.