Tämän sivuston tarkoituksena on palvella viestintäalan yrityksiä ja työntekijöitä työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Sivusto on tarkoitettu erityisesti viestintäyritysten työsuojeluorganisaatioille.

Sivuja ylläpitävät Suomen Journalistiliitto ja Viestinnän Keskusliitto. Liitot toivovat saavansa lukijoilta lisää tietoa hyvistä käytännöistä, työhyvinvointitutkimuksista sekä vinkkejä sivuston kehittämiseen.

Yhteydenotot: tiedotus(at)journalistiliitto.fi

 

Häiritsijä on useimmiten kollega

 

Maailmanlaajuinen #metoo-kampanja seksuaalisen häirinnän paljastamiseksi on motivoinut myös suomalaisia yhteisöjä tekemään kyselyitä ja tutkimuksia häirintään liittyen. Nyt viestintä- ja media-alan järjestöt ProCom ry, MTL ry ja Journalistiliitto ovat teettäneet tutkimustoimisto IRO Researchin avulla kyselyn jäsenkuntiensa parissa saadakseen kokonaiskuvan siitä, esiintyykö alan työpaikoilla ja oppilaitoksissa häirintää ja miten siihen on puututtu. Järjestöjen yhteisenä tavoitteena on laatia ohjeistuksia, joilla häirintää voidaan ehkäistä. Järjestöt haluavat edistää tasa-arvoa työ- ja opiskelupaikoilla.

Tutkimuksessa selvisi, että viimeisten kahden vuoden aikana viestintä- ja media-alalla häirintää on työpaikallaan kokenut 16 % vastaajista. Näistä 13 % oli kokenut sanallista häirintää ja 7 % seksuaalista häirintää, kuten koskettelua. Kyselyn tulosten mukaan häirintä ei ole kertaluonteista vaan toistuvaa. Kyselyn perusteella häiritsijä on useimmiten kollega.

Lue lisää kyselyn taustoista ja tuloksista.

Journalisti-lehti puolestaan kartoitti Journalistiliiton jäsenten häirintäkokemuksia syksyllä 2017. Kyselyn tuloksista voit lukea täältä.